Coronavirus

Protocol kinderopvang & COVID-19. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met SZW een protocol 'Kinderopvang & COVID-19' en een Generiek Kader opgesteld. Deze documenten dienen als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Naast diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen voor werknemers omvat het protocol ook maatregelen voor ouders en kinderen.

Versie bijgewerkt 11 april 2022

Wanneer mag je kind niet naar de opvang?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De richtlijnen verschillen per situatie en per leeftijdsgroep. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag.

Per vestiging kunnen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Mocht dit het geval zijn, dan verneem je dit via een bericht in het ouderportaal.

Naast bovenstaande punten gelden voor iedereen de algemene corona basisregels.

Handige linkjes

⇒ Protocol Kinderopvang

⇒ Generiek Kader

⇒ Video: testen bij kinderen. Een makkelijk te begrijpen kort filmpje voor kinderen die laat zien hoe het testen in zijn werk gaat.