sliderdikkertjedapdrinkenenkijken

Peuterspeelgroep Panda

Deze peuterspeelgroep is onderdeel van Kindcentrum ZieZoo en gevestigd in een mooi en ruim gebouw. Panda is de peuterspeelzaal variant in Doorn waarbij kinderopvangtoeslag mogelijk is voor werkende ouders.
Er wordt veel gebruik gemaakt van de veilig afgeschermde buitenruimte die aan het gebouw grenst. Hier kan naar hartelust worden gerend, gefietst en in de zandbak gespeeld worden.

VVE methode Puk en Ko/Uk en Puk

Er wordt gewerkt volgens de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Puk en Ko/Uk en Puk, een speciaal op jonge kinderen gerichte methode. Panda is bestemd voor peuters met een VVE indicatie en op dinsdagochtend ook voor kinderen zonder VVE indicatie. We bereiden kinderen op een prettige manier voor op de basisschool. Het op een speelse manier vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden zijn vaste onderdelen. De thema’s die in de VVE-methode Puk en Ko/Uk en Puk aan de orde komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd. Per thema ontvangen ouders uitleg en oefenmateriaal, waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen.

Dagindeling

We beginnen in een kring, waar iedereen wat kan vertellen. Aan de hand van pop Puk wordt verteld wat we gaan doen. De geplande activiteit heeft altijd te maken met het thema van die periode, zoals 'Knuffels', 'Hoera, een baby', 'Regen' en 'Dit ben ik'. Daarna gaan we spelen en met een groepje aan het werk met de thema activiteit. Dit onderbreken we om fruit te eten, wat te drinken en liedjes te zingen. Daarna gaan we weer vrij spelen en met de thema activiteit verder. Rond half 12 gaan we allemaal buiten spelen en aansluitend worden de kinderen opgehaald. Ook organiseren we af en toe uitstapjes of is er een feestje.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Panda lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Peuterspeelgroep Panda.

 

Contact

Perzikengaard 25, 3941 LP Doorn
Telefoon: 0343 - 72 36 77
Routebeschrijving

LRK registratienummer: 126397612
GGD inspectierapport

Teammanager
Karlijn Eijkelkamp

06 - 89 99 10 70
k.eijkelkamp@skdd.nl

Karlijn foto origineel rond

facebookicon1

 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden