Pedagogisch Actief in Kinderdagverblijf Olleke Bolleke

Bij Kinderdagverblijf Olleke Bolleke wordt gewerkt met 'Pedagogisch Actief'. Met deze kwaliteits-bevorderende methode wordt bereikt dat alle pedagogisch medewerkers de kinderen en hun ouders op dezelfde manier benaderen. Wehebben een pedagogisch beleid waarin onze pedagogische visie en uitgangspunten zijn beschreven. In het pedagogisch werkplan van Kinderdagverblijf Olleke Bolleke en de methode Pedagogisch Actief wordt dit pedagogisch beleid concreet gemaakt: wat doe je en hoe doe je het? 

Een praktijkvoorbeeld van Pedagogisch Actief:

Overgangsmomenten

Kenmerkend voor een overgangsmoment is dat het op een vaste en herkenbare manier verloopt.

Door een gezamenlijke activiteit als overgang naar een ander moment (vb. samen opruimen) willen we de kinderen de overgang als iets gezamenlijks en vanzelfsprekends laten ervaren. We laten de kinderen niet te lang wachten en voorkomen dat ze niets te doen hebben. Hierdoor blijven ze betrokken en ervaren de overgang als prettig.

De binnenkomst op het kinderdagverblijf
Met de binnenkomst begint het overnemen van de verzorging van het kind door de pedagogisch medewerker. Dit is een heel belangrijk overgangsmoment. We begroeten ieder kind en de ouder persoonlijk. We vragen de ouder om de overdracht, we betrekken het kind hierbij.
Er is gelegenheid voor ouder en kind om samen te spelen of te puzzelen. Het is belangrijk dat het afscheid duidelijk, zorgvuldig, kort en steeds op dezelfde manier gebeurt. Ons advies aan de ouder is om na enkele minuten afscheid te nemen. En dit op zo’n manier te doen uw kind weet dat u weggaat en niet verwacht dat u weer binnenkomt als de deur open gaat. De meeste kinderen gaan meteen spelen wanneer u weg bent. Heeft een kind moeite met het afscheid, dan troosten en begeleiden we het naar een spel.

We bieden de kinderen een zinvolle bezigheid in de tijd dat er 1 leidster is, ouders in en uit lopen, kinderen afscheid nemen van ouders en ze zich moeten voegen in de (spel)situatie. Op die manier kunnen ze zich beter concentreren en worden minder afgeleid van de drukte om hen heen.

De gezamenlijke opvang in de koppelgroepen beëindigen we rond 8.00 uur. De leidsters laten de overgang zo soepel mogelijk verlopen door de kinderen hier op voor te bereiden en enthousiast te begeleiden. Doordat ze weten wat er gaat gebeuren hebben de kinderen hier niet of nauwelijks moeite mee.

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1