sliderwelpennest

Peuterspeelgroep het Welpennest

Het Welpennest is gevestigd in basisschool de Uilenburcht in een sfeervolle ruimte. Iedereen vanaf 2 jaar + 3 maanden tot 4 jaar is van harte welkom. Het Welpennest is de peuterspeelzaal variant in Driebergen waarbij kinderopvangtoeslag mogelijk is voor werkende ouders.De ervaren pedagogisch medewerksters hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van uw peuter. Ze zijn actief bezig met het vergroten van de woordenschat en de ontwikkeling van de sociaal- emotionele en motorische vaardigheden. Uw kind kan zich hier optimaal ontwikkelen en zich volledig voorbereiden op de basisschool.

welpennestpaginaVVE methode Puk en Ko/Uk en Puk

Er wordt gewerkt volgens de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Puk en Ko/Uk en Puk, een speciaal op jonge kinderen gerichte methode. Bij de peutergroep is van alles te beleven en bereiden we kinderen op een prettige manier voor op de basisschool. De thema’s die in Puk en Ko/Uk en Puk aan de orde komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd. Per thema ontvangen ouders uitleg en oefenmateriaal, waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen.

Dagindeling

We beginnen in een kring, waar iedereen wat kan vertellen. Aan de hand van pop Puk wordt verteld wat we gaan doen. De geplande activiteit heeft altijd te maken met het thema van die periode, zoals 'Knuffels', 'Hoera, een baby', 'Regen' en 'Dit ben ik'. Daarna gaan we spelen en met een groepje aan het werk met de thema activiteit. Dit onderbreken we om fruit te eten, wat te drinken en liedjes te zingen. Daarna gaan we weer vrij spelen en met de thema activiteit verder. Uiteraard gaan we ook naar buiten en om 12.00 uur worden de kinderen opgehaald. Ook organiseren we af en toe uitstapjes of is er een feestje. Zo bezoeken we de bibliotheek, de supermarkt voor een boodschap of brengen een bezoekje aan de kinderboerderij.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep het Welpennest lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Peuterspeelgroep het Welpennest.

Contact

Jagersdreef 145, 3972 XD Driebergen
T: 03 43 - 72 31 13
    06 - 45 47 96 14

E: welpennest@skdd.nl
Routebeschrijving 
LRK Registratienummer 220998309

GGD Inspectierapport 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden