sliderdikkertjedapbabykijktomhoog

Het dagritme op onze kinderdagverblijven

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons. Regelmaat en structuur leveren daar een grote bijdrage aan. Kinderen voelen zich emotioneel veilig wanneer ze weten wat van hen verwacht wordt. Dit zijn voorwaarden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en genieten.

We bieden de kinderen een vast dagritme aan, met herkenbare overgangsmomenten tussen de verschillende activiteiten. De overgangsmomenten maken we herkenbaar met vrolijke liedjes. Daarnaast stimuleren de steeds terugkomende liedjes de spraak/taal ontwikkeling.

7.30 - 9.00 Ontvangst kinderen en ouders

 • Koppelgroepen (groepen die samengevoegd worden bij de opstart en het einde van de dag) openen gezamenlijk en gaan rond 8.15 uur naar de eigen groep.
 • We verwelkomen de kinderen en ouders en bieden een rustige activiteit aan, zoals puzzelen aan tafel of een boekje lezen. Ook is er ruimte voor vrij spel.
 • We nemen samen met de kinderen afscheid van de ouders.

9.00 Teambespreking

 • Bespreken van actuele informatie uit de ouder-overdracht en taakverdeling.

9.15 Samen met de kinderen opruimen / beweeg moment

9.30 Fruitmoment

 • We eten samen met de kinderen fruit aan tafel waar we het ‘Goedemorgen lied’ zingen en ’De plantjes geef je water’.
 • Tijdens het eten van het fruit en het drinken wordt er samen met de kinderen over het maandthema gesproken. Wat is het? Wie kent het? Wil iemand er iets over vertellen …?
 • Tot slot zingen we samen het ‘Wij zijn klaar’ lied

10.00 Activiteit moment

 • Soms binnen, maar vaak zijn we buiten te vinden, met veel ruimte voor vrij spel. Bij het naar buiten gaan zingen we het ‘Naar buiten-naar buiten’ lied.
 • Om de fantasie te prikkelen en de kinderen te blijven uitdagen staat het actuele thema centraal bij de aangeboden activiteiten.
 • Eén medewerker blijft bij de jongsten die slapen en een flesje nodig hebben.

11.15 Naar binnen / lunch

 • We verzamelen de kinderen en zingen voor de deur het ‘Even stampen’ lied.
 • Natuurlijk wordt er ook nog even geplast, handen gewassen en luiers verschoond.
 • De kinderen mogen helpen met het dekken van de tafel. Als iedereen aan tafel zit en we gaan eten zingen we ’De plantjes geef je water’

12.15 Klaarmaken voor het slapen

 • Aansluitend aan de lunch zingen we het ‘Wij zijn klaar’ lied en kleden kinderen zich uit op het kleed. Vaak wordt er nog even voorgelezen.

Rond 14.00 – 14.30 Weer wakker

 • Na het plassen, luiers verschonen, en aankleden is er ruimte om in eigen tempo vrij te spelen. Ook hier zingen we tijdens het opruimen ‘Wij gaan opruimen’

14.30 Yoghurtmoment

 • Een rust moment tussen twee speelmomenten door. We gaan aan tafel en zingen weer ‘De plantjes geef je water’. Een medewerker leest voor over het thema waar we mee bezig zijn.
 • De baby’s krijgen rond deze tijd een fles en/of gaan weer slapen.
 • Als we klaar zijn en de monden gepoetst worden zingen we weer het ‘Wij zijn klaar’ lied

15.00 Activiteit momentOlleke buiten spelen

 • Soms binnen, maar vaak zijn we buiten te vinden, met veel ruimte voor vrij spel. Bij het naar buiten gaan zingen we het ‘Naar buiten-naar buiten’ lied.
 • Om de fantasie te prikkelen en de kinderen te blijven uitdagen staat het actuele thema centraal bij de aangeboden activiteiten.
 • Aan het einde verzamelen de kinderen en zingen voor de deur het ‘Even stampen’ lied.
 • Ook wordt uiteraard weer het opruimlied gezongen ‘Wij gaan opruimen’
 • We eindigen met plassen, handen wassen en luiers verschonen.

16.45 Groente moment

 • Een rust moment aan tafel waarbij we zingen ‘De plantjes geef je water’.
 • Als we klaar zijn en de monden gepoetst worden zingen we weer het ‘Wij zijn klaar’ lied

17.00 – 18.30 Activiteit / ophaal moment

 • Afhankelijk van ons thema en de samenstelling van de groep kiezen we voor de best passende activiteiten op dat moment. Dit is een combinatie van vrij spelen en een rustige activiteit aan tafel.
 • Om 17.30 uur voegen een aantal groepen samen met hun koppelgroep en ontvangen we ouders voor een overdracht van de dag en nemen afscheid.

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden