slider gitaarles

Voorwaarden gitaarlessen

 • Een gitaar dient zelf aangeschaft te worden en te worden meegenomen.
 • De lessen vinden eenmaal per week plaats en niet in schoolvakanties, feestdagen en sluitingsdagen Kinderopvang SKDD. 
 • Schooljaar 2016/2017:
  De kosten worden maandelijks aan het einde van de betreffende maand bij in rekening gebracht door de docent. Hiervoor wordt de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer doorgegeven aan de betreffende docent.
  Schooljaar 2017/2018:
  Met het versturen van de aanmelding machtig je SKDD het lesgeld maandelijks te incasseren via het opgegeven rekeningnummer.
 • Bij verzuim van de les wordt er geen lesgeld geretourneerd.
 • Kan een les door onvoorziene omstandigheden van de docent niet door gaan dan is er geen lesgeld verschuldigd. 
 • Voor leerlingen geldt de eerste  les als proefles. Wat inhoudt dat men na deze les zonder verdere kosten kan stoppen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand, wat elk moment van de maand kan ingaan.
 • Opzeggen kan per mail via activiteiten@skdd.nl
 • Als je zoon/dochter stopt met BSO en je wilt ook de muziekles stopzetten dan dit graag zelf per mail doorgeven via bovenstaand emailadres.
 • De gitaarlessen vinden doorgang bij een minimum van 2 aanmeldingen. De docent en Kinderopvang SKDD zullen er alles aan doen om een oplossing te vinden voor een leerling die al gebruik maakt van de lessen. Bv. het zoeken naar een andere dag of locatie. In het uiterste geval kan het voorkomen dat de lessen geannuleerd moeten worden.
 • Tarieven gelden per schooljaar. Minimaal 2 maanden voor de start van het nieuwe schooljaar worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt.
 • Bij een betalingsachterstand van 2 maanden of langer kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen.
 • Muziekdocenten, de school en Kinderopvang SKDD zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.
 • Het mailadres en telefoonnummer wordt bij de docent bekend gemaakt. Hij/zij bespreekt de vorderingen van je kind per mail of telefonisch. Deze gegevens worden door de docent verwijderd zodra je kind stopt met de muzieklessen. Wilt je dat je gegevens eerder verwijderd worden, stuur een mail naar activiteiten@skdd.nl of direct naar de docent.
 • Elke laatste lesdag voor een schoolvakantie is er voor ouders gelegenheid een kijkje te nemen tijdens de les.
 • Kan je kind niet naar de les komen, graag afmelden via activiteiten@skdd.nl

(versie: 7 juni 2017)

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1