slider gitaarles

Voorwaarden gitaarlessen Doorn Zd / Leersum

 • De leerling dient zelf de gitaar aan te schaffen en wekelijks mee te nemen.
 • De lessen vinden eenmaal per week plaats en niet in schoolvakanties, feestdagen en sluitingsdagen Kinderopvang SKDD.
 • Met het versturen van uw aanmelding machtigt u Kinderopvang SKDD het lesgeld, à € 15,- (20 min. per les)/€ 22,- (30 min. per les) te incasseren via het door u opgegeven rekeningnummer.
 • De eerste 2 lessen gelden als GRATIS proeflessen waarna zonder verdere kosten gestopt kan worden. Daarna gelden 2 opzegmomenten gedurende het schooljaar: Opzeggen per 1 februari, uiterlijk door te geven op 1 januari. Opzeggen per einde schooljaar (2016: 11 juli), uiterlijk door te geven op 11 juni 2016. Indien sprake is van langdurige ziekte of verhuizing kan de opzegtermijn verkort worden. Opzeggingen dient u per mail door te geven via: activiteiten@skdd.nl.
 • De kosten voor de lessen worden automatisch geïncasseerd.
 • Er kan geen lesgeld geretourneerd worden bij lesverzuim of afwezigheid.
 • Als een les door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan is er geen lesgeld verschuldigd.
 • De tarieven gelden per schooljaar. Begin juni worden de tarieven voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
 • Bij achterstallige betaling wordt er na 2 herinneringen een incassobureau ingeschakeld. De kosten van dit bureau zijn voor rekening van de debiteur. Bij betalingsachterstanden van 2 maanden of langer kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen.
 • Om de vorderingen van uw kind te kunnen bespreken, evt. vragen te kunnen beantwoorden en om de factuur te sturen, wordt uw telefoonnummer en e-mailadres doorgegeven aan de betreffende docent.
 • Kinderopvang SKDD,Valkenheuvelschool en de gitaardocenten zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 • Elke laatste les voor een schoolvakantie is er voor ouders gelegenheid mee te kijken en luisteren tijdens de les.
 • Kan uw kind niet naar de les komen? Graag afmelden via activiteiten@skdd.nl

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:00

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein