slider gitaarles

Voorwaarden gitaarlessen Doorn Zd / Leersum

 • De leerling dient zelf de gitaar aan te schaffen en wekelijks mee te nemen.
 • De lessen vinden eenmaal per week plaats en niet in schoolvakanties, feestdagen en sluitingsdagen Kinderopvang SKDD.
 • Met het versturen van de aanmelding machtig je Kinderopvang SKDD het lesgeld, à € 15,- (20 min. per les)/€ 22,- (30 min. per les) te incasseren via het door u opgegeven rekeningnummer.
 • De eerste 2 lessen gelden als GRATIS proeflessen waarna zonder verdere kosten gestopt kan worden. Daarna gelden 2 opzegmomenten gedurende het schooljaar: Opzeggen per 1 februari en opzeggen per einde schooljaar. Indien sprake is van langdurige ziekte of verhuizing kan de opzegtermijn verkort worden. Opzeggingen dien je per mail door te geven via: activiteiten@skdd.nl.
 • De kosten voor de lessen worden automatisch geïncasseerd.
 • Er kan geen lesgeld geretourneerd worden bij lesverzuim of afwezigheid.
 • Als een les door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan is er geen lesgeld verschuldigd.
 • De tarieven gelden per schooljaar. Begin juni worden de tarieven voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
 • Bij achterstallige betaling wordt er na 2 herinneringen een incassobureau ingeschakeld. De kosten van dit bureau zijn voor rekening van de debiteur. Bij betalingsachterstanden van 2 maanden of langer kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen.
 • Om de vorderingen van uw kind te kunnen bespreken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden wordt je telefoonnummer en e-mailadres doorgegeven aan de betreffende docent. Deze gegevens worden door de docent verwijderd zodra je kind stopt met de muzieklessen. Wilt je dat je gegevens eerder verwijderd worden, stuur een mail naar activiteiten@skdd.nl of direct naar de docent.
 • Kinderopvang SKDD, de school en de gitaardocenten zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 • Elke laatste les voor een schoolvakantie is er voor ouders gelegenheid mee te kijken en luisteren tijdens de les.
 • Kan je kind niet naar de les komen? Graag afmelden via activiteiten@skdd.nl

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden