Voorwaarden vioollessen Driebergen

 • De leerling dient zelf de viool aan te schaffen of te huren via de docent en wekelijks mee te nemen.
 • De lessen vinden eenmaal per week plaats en niet in schoolvakanties en op feestdagen.
 • Met het versturen van uw aanmelding machtigt u SKDD het lesgeld, à € 21,25 per 30 minuten les, prijspeil t/m 9 juli 2018) te incasseren via het door u opgegeven rekeningnummer.
 • De eerste les geldt als GRATIS proefles waarna zonder verdere kosten gestopt kan worden. Daarna gelden 2 opzegmomenten gedurende het schooljaar: Opzeggen per 1 februari, uiterlijk door te geven op 1 januari. Opzeggen per 1 juli, uiterlijk door te geven op 1 juni.
 • Indien sprake is van langdurige ziekte of verhuizing kan de opzegtermijn verkort worden. Opzeggingen dient u per mail door te geven via:activiteiten@skdd.nl.
 • De kosten voor de lessen worden automatisch geïncasseerd.
 • Er kan geen lesgeld geretourneerd worden bij lesverzuim of afwezigheid.
 • Als een les door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan is er geen lesgeld verschuldigd.
 • De huidige tarieven gelden t/m 9 juli 2018. Begin juni 2018 worden de tarieven voor het volgende schooljaar bekend gemaakt.
 • Bij achterstallige betaling wordt er na 2 herinneringen een incassobureau ingeschakeld. De kosten van dit bureau zijn voor rekening van de debiteur. Bij betalingsachterstanden van 2 maanden of langer kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen.
 • Om de vorderingen van uw kind te kunnen bespreken en evt. vragen te kunnen beantwoorden, wordt uw telefoonnummer en e-mailadres doorgegeven aan de muziekdocent.
 • SKDD, basisschool De Zonheuvel en de muziekdocente zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 • Elke laatste les voor een schoolvakantie is er voor ouders gelegenheid mee te kijken en luisteren tijdens de les.

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:00

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein