sliderollekebollekespelenmetleidster

Kernwaarden

Onze organisatie cultuur wordt gevormd door onderstaande kernwaarden. Ze kenmerken hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan.

1. Voortdurend in ontwikkeling

Het in ontwikkeling zijn geldt voor, de organisatie, de diensten die we aanbieden, de veranderingen in de maatschappij, kortom eigenlijk voor alles om ons heen en onszelf. Door doorlopende scholing en begeleiding van onze medewerkers, een gebruiksvriendelijk ouderportaal, aanpassingen op de groepen en in onze contacten met de ouders zijn we constant bezig ons zo goed mogelijk toe te rusten voor wat er van ons gevraagd wordt en wat wij willen bieden.

2. Professioneel

Met onze manier van werken en communiceren met ouders en de scholen waar we mee samenwerken, laten we zien dat wij ‘de oppas echt voorbij’ zijn. Wij zijn de volwaardige partner in de ontwikkeling van de kinderen en dat stralen we uit.

3. Kind-oudergericht

peuter met blauwe bal kl

De kinderen staan centraal: we bieden ze datgene dat ze nodig hebben in hun ontwikkeling. We stimuleren ze in hun spel, hun totale ontwikkeling en het contact met de anderen. We weten onze pedagogische kennis en vaardigheden daarvoor doeltreffend in te zetten. Waar m ogelijk passen we onze diensten aan de wensen van ouders aan, maar we laten vooral zien dat hun kinderen bij ons echt op de juiste plek zijn. Ouders weten zich geïnformeerd en zijn gefaciliteerd met een modern ouderportaal.

4. Integer

Wij zijn eerlijk naar elkaar en naar de kinderen/ouders. We respecteren keuzes die ouders en collega’s maken en vragen uitleg indien nodig. We tonen interesse in onze onderlinge overeenkomsten en verschillen. We hebben geen dubbele agenda’s en staan oprecht voor wie we zijn. Kinderen en ouders voelen dat we betrouwbaar zijn.

5. Transparant en resultaatgericht

Ouders zijn (ook vooraf) goed geïnformeerd over de diensten die ze bij Kinderopvang SKDD afnemen. Zij weten dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen en kunnen gevraagd en ongevraagd met adviezen komen. Conform onze pedagogische visie dagen onze medewerkers de kinderen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.
Het is ons uitgangspunt ouders te laten betalen voor wat ze echt afnemen. In veel gevallen hebben zij keuze in toegevoegde diensten zoals extra activiteiten, verkorte opvang, halve dag, incidentele opvang. Het is voor iedereen duidelijk dat Kinderopvang SKDD haar continuïteit borgt door een goede balans te houden tussen de kosten en baten en mede daarop benodigde tariefaanpassingen baseert.

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden