sliderkindleestvoor

Klachtenreglement

Als er klachten zijn, lossen wij die graag in goed overleg met elkaar op. We beschouwen het serieus omgaan met klachten als een manier om voortdurend te werken aan het behouden en het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Alle klachten worden geregistreerd en volgens de klachtenprocedure behandeld. We onderzoeken de oorzaak van het ongenoegen, door met alle betrokkenen te spreken. We ondernemen alles wat mogelijk is om tot verbetering van de situatie te komen.

Bij onvrede neemt u contact op met degene waar u op dat moment het meeste mee te maken heeft. Dit kan zijn de plaatsingsmedewerker, de pedagogisch medewerker of een andere medewerker van SKDD. Het kan -zijn dat met uitleg en informatie over de situatie de onvrede weggenomen wordt. Is dit niet het geval dan zal de medewerker u aanbieden om een klacht- en opmerkingen formulier in te vullen waarin u kunt verwoorden wat uw klacht is. Er zal contact met u worden opgenomen over de behandeling van de klacht. 

molentje kleurOver klachten praten is zelden gemakkelijk. Wij respecteren het wanneer u dergelijke zorgen in eerste instantie liever met iemand van buiten SKDD bespreekt. De directie heeft met dit doel een externe vertrouwenspersoon benoemd. Het gaat hierbij om zorg op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld jegens kinderen.

De externe vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het bijstaan en adviseren van ouders die een klacht indienen. Deze vertrouwenspersoon heeft een beperkte bevoegdheid om klachten te onderzoeken en in te schatten of informele oplossingen nog haalbaar zijn. Het is als het ware een eerste ‘loket’. Zelf een oordeel geven over een klacht of actief werken aan een oplossing behoort niet tot de taken van de vertrouwenspersoon, hiervoor zullen, zo nodig, andere instanties worden betrokken. Onze externe vertrouwenspersoon is niet op enig andere manier bij SKDD betrokken en is in die zin ‘onafhankelijk’.

Vertouwenspersoon Kinderopvang SKDD: De heer A. Verdaasdonk e-mail: a.l.verdaasdonk@planet.nl


banner klachtenloketHet kan voorkomen dat u zich niet gehoord voelt in uw klacht of dat de behandeling voor u onvoldoende was. Ouders en oudercommissies kunnen met vragen en klachten ook naar het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang. 
De website van het Klachtenloket geeft u informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals over  veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bekijk hier het laatste klachten jaarverslag

Jaarverslag klachten 2019

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1