sliderollekebollekespelenmetleidster

Vaccinaties bij kinderen

Wij volgen de richtlijnen zoals die voor de kinderopvang zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM)/GGD: 

  • Bij de kennismaking met een nieuwe ouder registreren we of het nieuwe kind wel/niet deelneemt aan het Rijks vaccinatieprogramma.
  • Bij gedeeltelijke deelname wordt genoteerd voor welke ziekten niet is gevaccineerd.
  • Jaarlijks verzoeken we ouders om deze gegevens, samen met andere persoonlijke informatie, opnieuw te bekijken en veranderingen aan ons door te geven.
  • We weigeren geen kinderen die niet of gedeeltelijk zijn ingeënt.
  • De medewerkers kunnen de ouders vertellen of er niet- of gedeeltelijk ingeënte kinderen op de groep zijn.
  • Zodra een infectieziekte uit het Rijks vaccinatieprogramma op de groep bekend is, worden ouders en de GGD hierover geinformeerd.

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden