sliderollekebollekespelenmetleidster

Vaccinaties bij kinderen

Wij volgen de richtlijnen zoals die voor de kinderopvang zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu (RIVM): 

  • Bij de kennismaking met een nieuwe ouder registreren we of het nieuwe kind wel/niet deelneemt aan het Rijks vaccinatieprogramma.
  • Bij gedeeltelijke deelname wordt genoteerd voor welke ziekten niet is gevaccineerd.
  • Jaarlijks verzoeken we ouders om deze gegevens, samen met andere persoonlijke informatie, opnieuw te bekijken en veranderingen aan ons door te geven.
  • We weigeren geen kinderen die niet of gedeeltelijk zijn ingeënt.
  • De medewerkers kunnen de ouders vertellen of er niet- of gedeeltelijk ingeënte kinderen op de groep zijn.
  • Zodra een infectieziekte uit het Rijks vaccinatieprogramma op de groep bekend is, worden ouders en de GGD hierover geinformeerd.

Bekijk hier de volledige informatie van het RIVM over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein