sliderdikkertjedapkindpeutermetmandarijn

Wat verandert er met de komst van de IKK voor de BSO?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 
Voor de BSO gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende aanpassingen:

Mentorschap

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Aan de ouders wordt verteld wie de mentor is. Zij kunnen dit ook terugvinden bij ‘mijn gegevens’ in het ouderportaal.
De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is, hij/zij is direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De taken van de mentor:voor site ikk

  • het kind begeleiden bij het wennen;
  • het welbevinden en de ontwikkeling van het kind volgen en observeren volgens de observatiemethode Kijk, Volg en Daag uit.
  • de mentor is voor ouders aanspreekpunt om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind te bespreken;
  • de mentor is in voorkomende gevallen betrokken bij het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders);

3- uurs regeling

De regeling betreft de tijdsvakken waarbinnen afwijkingen van het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker is toegestaan. De roosters van de pedagogisch medewerkers zijn zo samengesteld dat aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze afwijkingen van het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker kunnen ontstaan. Dat kan tijdens studiedagen en vakantiedagen voorkomen in de perioden: tussen 8.30 - 9 uur, tussen 13.00-14.30 en tussen 17.00 – 18.00

Pedagogisch beleidsplan

Iedere locatie heeft een pedagogisch beleidsplan waarin onze pedagogische visie, de pedagogische doelen en het pedagogisch handelen beschreven wordt. Deze is te vinden in het SKDD ouderportaal bij 'mijn vestiging'.

Veiligheid- en gezondheidsplan

Het bestaande plan van aanpak Veiligheid en gezondheid dat was gebaseerd op de jaarlijkse risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is herschreven. Het is een integraal Veiligheid- en gezondheidsplan geworden. Waarin veiligheid en gezondheidsrisico’s beschreven worden en wat wij eraan doen om die risico’s te beheersen en zo klein mogelijk houden. 

Maatregelen die later ingaan

Er worden eisen gesteld aan het minimum taalniveau waar pedagogisch medewerkers aan moeten gaan voldoen. Tot 1 januari 2023 hebben kinderopvangorganisaties tijd om alle pedagogisch medewerkers te toetsen en eventueel te scholen.

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1