Buitenschoolse opvang

Maupertuus

BSO Maupertuus is gevestigd in de gelijknamige particuliere school op Landgoed De Horst.

Horstlaan 2

3971 LC Driebergen

Telefoon: 06 – 17 33 68 19
Telefoon: 03 43 – 72 31 10

Openingstijden: Einde schooltijd tot 18.30 uur

Laatste nieuws:
BSO Maupertuus gaat verhuizen vanaf 13 juli 2024 naar Baden Powelllaan 5 in Driebergen, naar een bosrijke plek met veel mogelijkheden.
Vanaf dan heten we BSO de Expeditie
Meer info volgt!

Wat maakt Maupertuus bijzonder?

Ruime eigentijdse groepen

Speciaal voor de kinderen van CBS Coolsma op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag voor alle Driebergse kinderen.

Veel voorzieningen

Naast de ruime groepen ontdekken we steeds nieuwe dingen in de grote kinderkook-keuken, de sportzaal en op het kunstgrasveld.

Buiten op ontdekking

Ook vind je ons op de grote buitenspeelplaats, het ruime grasveld, in het aangrenzende bos en op de naast gelegen tennis- en jeu de boulesbaan.

Volop sport- natuur- en muziekactiviteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen. Elk kind in eigen tempo. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten nemen daarbij een centrale rol in.

Meer over Maupertuus

Wat vind je bij ons?

De vestiging

Het team van BSO Maupertuus biedt met hun ervaring en enthousiasme de kinderen een mooie balans van geborgenheid en uitdaging.

Ze starten de middag met een rustig moment waarbij ze wat eten en drinken en er aandacht is voor wat de kinderen bezighoudt. Vervolgens gaan ze aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van het kind. Daarnaast is er volop ruimte voor vrij spel.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO Maupertuus lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van BSO Maupertuus is: 810798104