sliderziezoo

Baby's en de hechtingsfases

Niet alleen kinderen leren dagelijks, maar wij ook. Onze pedagogisch medewerkers verrijken doorlopend hun kennis tijdens de diverse scholingsmomenten. Graag delen we dit onderwerp ook met u.

Een baby is een allemansvriend. Het maakt hem bijna niet uit wie hem troost. Er zijn aanwijzingen dat de geur van de moeder wel iets doet. Maar heel jonge kinderen laten zich over het algemeen door iedereen oppakken zonder overstuur te raken. 
Na zes weken gebeurd er iets bijzonders; de eerste gerichte glimlach. Wat zou het jammer zijn als er door de omgeving niet op die glimlach wordt gereageerd. Dus dat een kind probeert voor het eerst contact te maken, maar niemand neemt de moeite om hetzelfde te doen. Wat doet dat met het vertrouwen van het kind....

Kinderen ontwikkelen zich volgens Dr. John Bowlby (psychiater) in de volgende fasen:

  • De eerste 3 maanden de voorhechtingsfase. Daarin is het kind zich nog niet bewust van de ander, hij begrijpt nog niet dat hij en de ander verschillende mensen zijn. Toch is het belangrijk dat er in deze fase al veel lichamelijk contact is, dat het kind stemmen hoort en er tegen hem gelachen en gepraat wordt.
  • 3e tot 7e à 8e maand beginnende gehechtheid. Was de baby eerst nog een allemansvriend, in deze periode gaat het kind zich meer en meer aan bepaalde personen hechten (bv. ouder/verzorger/opa/oma). In het begin van deze fase staart het kind naar mensen die hem oppakken die hij niet kent en glimlacht het als het diegene wel herkent. Het kind gaat hier dus vertrouwen in anderen ontwikkelen.
  •  73A0399 verkleindNa deze periode ontstaat de feitelijke gehechtheidsfase. Het kind ontwikkeld met de eerder genoemde mensen een zeer hechte band. Soms doet het kind iets ‘gemeens’; het hecht zich namelijk niet automatisch aan diegene die de meeste tijd met hem doorbrengt. Het kind hecht zich vooral aan degene die het meest sensitief, gevoelig en responsief, op een goede manier inspelend op de behoefte van het kind is.

Als pedagogisch medewerker zijn we ons erg bewust van deze verschillende fases en onze rol hierin. We kijken naar het kind en spelen in op de behoefte. Probeert een kind contact te maken dan reageren we hierop. Ook dagen we de kinderen uit tot communicatie, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. We zijn er van overtuigd dat door aandacht en communicatie in allerlei vormen een goede hechting plaats kan vinden. We zien het als één van onze hoofdtaken om dit bij elk kind te realiseren. Mocht er desondanks in onze beleving iets niet goed zijn met betrekking tot hechting dan bespreken we dit natuurlijk met de ouders / verzorgers.

Bron: naar de E-learning module ‘hechting’ 2015 ( De Kinderopvangacademie)

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden