sliderziezoo

Kinderdagverblijf ZieZoo

Kinderdagverblijf ZieZoo is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw in een rustige woonwijk, dichtbij de bossen. De groepsruimtes zijn ruim en de hoge ramen zorgen voor veel licht. Kinderdagverblijf ZieZoo, Peuterspeelgroep Panda en BSO A@p en St@art delen samen het gebouw en vormen gezamenlijk Kindcentrum ZieZoo. 

Er wordt gewerkt volgens het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk en Puk/Puk en Ko.  Het ervaren team bestaat uit enthousiaste pedagogisch medewerkers dat er goed in slaagt een huiselijke sfeer te scheppen. Kinderen en ouders voelen zich bij ons meteen thuis.

Verschillende soort groepen  

Bekijk waar uw voorkeur naar uit gaat! Kinderdagverblijf ZieZoo kent babygroepen, peutergroepen en 0-4 jaar groepen. De groepsruimten zijn aantrekkelijk ingericht. Iedere ruimte heeft een ander thema, zo is er een ruimte met bouw/constructiemateriaal, een ruimte met fantasie/expressiemateriaal en een rekenprikkel/leesruimte. Naast het programma dat de kinderen op de eigen stamgroep (VVE) meemaken, kunnen ze op bepaalde momenten van de dag kiezen in welke ruimte ze willen spelen. Daar worden dan activiteiten aangeboden maar er is ook ruimte voor vrij spel. De baby's blijven de hele dag op hun eigen groep. Voor hen is er o.a. een grondbox zodat ze veilig en afgeschermd kunnen spelen. Ook is er een hoge box om in te spelen en te kijken naar de andere kinderen.

Extra's voor 3-jarigen

Voor de kinderen vanaf 3 jaar organiseren we 'De Uitdaging'. Met regelmaat vinden er diverse uitdagende activiteiten plaats zodat kinderen zich extra goed kunnen voorbereiden op de basisschool en nog meer in contact komen met leeftijdsgenoten. De activiteiten starten met een gezamenlijke kring waar met de kinderen gepraat wordt over het activiteitenthema, uitleg wordt gegeven en via gesprek of lied het thema verder wordt eigen gemaakt. Er wordt vooraf goed gekeken of de activiteit aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Er is onder andere aandacht voor expressie, het versterken van de cognitieve vaardigheden en diverse fijn materiaal ter stimulering van de fijne motoriek. Bewegings-activiteiten ter bevordering van de motoriek nemen een centrale plaats in. Zo ziet u ons bv. met regelmaat zaklopen, schrijfdansen en springen over een touw of stoelen dansen. Veel thema-activiteiten passen binnen het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk en Puk. Thema's zijn bijvoorbeeld: 'Oef, wat is het warm', 'Eet smakelijk' of 'Ik ben bijna vier'. Door met deze methode te werken beogen we de woordenschat van kinderen te vergroten en de sociaal - emotionele- en de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Veel naar buiten

We gaan in principe iedere dag naar buiten in onze eigen omsloten buitenruimte. De kinderen zullen zich niet gauw vervelen met een glijbaan, speelhuisjes, zandbakken en een schat aan buitenspeelgoed. Ze ontmoeten hier ook hun vriendjes of vriendinnetjes van de andere groepen. Het babyplein is de veilige eigen plek voor de baby's. Lekker rustig als je nog kruipt of nog maar net kan lopen.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf ZieZoo lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Kinderdagverblijf ZieZoo.

Diensten

  • Babygroepen
  • Peutergroepen
  • 0 - 4 jaar groepen
  • 3-jarigen extra's
  • Reguliere dagopvang 7.30 - 18.30 uur

Oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via oc.ziezoo@skdd.nl
Meer informatie over ouderparticipatie

 

 

Contact

Perzikengaard 25, 3941 LP Doorn
Telefoon: 0343 - 72 36 76

Beren groep: 03 43 - 72 36 70
Dolfijnen groep: 03 43 - 72 36 71
Giraffen groep: 03 43 - 72 36 72
Olifanten groep: 03 43 - 72 36 73
Pinguins groep: 03 43 - 72 36 74
Zebra's groep: 03 43 - 72 36 75


Routebeschrijving
LRK registratienummer: 126397612
GGD inspectierapport

Volg ZieZoo op Facebookfacebookicon1

Teammanager
Karlijn Eijkelkamp

06 - 89 99 10 70
k.eijkelkamp@skdd.nl

 Karlijn foto origineel rond

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden