Onze visie op muziek

Samen zingen en muziek maken, wat is er leuker dan dat? Samen muziek maken of ervaren heeft een positieve invloed op de groepssfeer; het versterkt de interactie tussen kinderen onderling, maar ook tussen het kind en de pedagogisch medewerker.

Naast het enorme plezier wat kinderen beleven aan het luisteren en maken van muziek, heeft muziek een positieve invloed op de ontwikkeling van het jonge brein. Op o.a. sociaal- emotioneel, motorisch en zintuiglijk vlak worden verbindingen gelegd in de hersenen die een belangrijke basis vormen om andere vaardigheden te leren.

Onze muzikale activiteiten

Muziek in het kinderdagverblijf

Dagelijks muziekprogramma

We vinden het belangrijk dat elk kind kan genieten van muziek in het kinderdagverblijf; op zijn of haar eigen manier, op zijn of haar eigen tempo, actief of passief. We willen graag dat elk kind zich vrij voelt zich te bewegen en te uiten, individueel maar ook gezamenlijk.

Muziek komt bij ons onder meer terug in een dagelijks muziekprogramma voor ieder kind van 0 tot 4 jaar. Al spelenderwijs maken kinderen kennis met allerlei muzikale vormen.

Professioneel samengesteld

Ons muziekprogramma is aandachtig samengesteld in samenwerking met professional Félice van der Sande. Als muziekpedagoog en gecertificeerd Muziek op Schootdocente weet ze als geen ander hoe je jonge kinderen spelenderwijs ontwikkelingsgerichte muziek aanbiedt.

Via een meerdaagse training hebben al onze pedagogisch medewerkers bij haar aanvullende kennis opgedaan. Een mooie toevoeging op de dagelijkse muziekactiviteiten die zij met de kinderen ondernemen.

Muzikaal dagritme

We bieden kinderen een vast dagritme met herkenbare overgangsmomenten tussen de verschillende activiteiten. Deze momenten maken we herkenbaar met vrolijke liedjes … lees meer