Onze visie op muziek


Samen zingen en muziek maken, wat is er leuker dan dat? Samen muziek maken of ervaren heeft een positieve invloed op de groepssfeer; het versterkt de interactie tussen kinderen onderling, maar ook tussen het kind en de pedagogisch medewerker.Naast het enorme plezier wat kinderen beleven aan het luisteren en maken van muziek, heeft muziek een positieve invloed op de ontwikkeling van het jonge brein. Op o.a. sociaal- emotioneel, motorisch en zintuiglijk vlak worden verbindingen gelegd in de hersenen die een belangrijke basis vormen om andere vaardigheden te leren.

'Muziek is een wereld op zich, met een taal die we allemaal begrijpen.'

(Stevie Wonder)
Emmy van den Brenk – Muziekcoördinator Kinderopvang SKDD

Muziekcoördinator Emmy vertelt ...

Tijdens mijn studie Orthopedagogiek en jaren ervaring in de zorg en kinderopvang heb ik gezien dat muziek veel kan betekenen in de ontwikkeling van kinderen. Het verbindt, brengt jong en oud samen en is toegankelijk voor iedereen.

Graag breng ik mijn bevlogenheid over en werk ik samen met de pedagogisch medewerkers aan een gevarieerd muzikaal activiteiten aanbod.

karlijn

Onze muzikale activiteiten

Muziek in het kinderdagverblijf

Dagelijks muziekprogramma

We vinden het belangrijk dat elk kind kan genieten van muziek in het kinderdagverblijf; op zijn of haar eigen manier, op zijn of haar eigen tempo, actief of passief. We willen graag dat elk kind zich vrij voelt zich te bewegen en te uiten, individueel maar ook gezamenlijk.

Muziek komt bij ons onder meer terug in een dagelijks muziekprogramma voor ieder kind van 0 tot 4 jaar. Al spelenderwijs maken alle kinderen elke ochtend tijdens een vaste muziekactiviteit kennis met allerlei muzikale vormen.

Professioneel samengesteld

Ons muziekprogramma is aandachtig samengesteld in samenwerking met professional Félice van der Sande. Als muziekpedagoog en gecertificeerd Muziek op Schootdocente weet ze als geen ander hoe je jonge kinderen spelenderwijs ontwikkelingsgerichte muziek aanbiedt.

Via een meerdaagse training hebben al onze pedagogisch medewerkers bij haar aanvullende kennis opgedaan. Een mooie toevoeging op de dagelijkse muziekactiviteiten die zij met de kinderen ondernemen. Tevens worden de medewerkers actief begeleid tijdens de uitvoering door de SKDD muziekcoördinator Emmy.

Hoe werkt het dagelijkse muziekprogramma

Aan de hand van muziekkaarten met toepasselijke thema’s is elk programma uniek en geeft het toch structuur. Ieder programma bestaat uit een vast begroetingslied en muzikale activiteiten die de spraak- taal- en motorische ontwikkeling stimuleren, een muzikaal themaspel en een vaste afsluiting.
Deze structuur zorgt bij de kinderen voor herkenning, stimuleert het groepsgevoel en geeft zelfvertrouwen. Lees meer…

Muzikaal dagritme

We bieden kinderen een vast dagritme met herkenbare overgangsmomenten tussen de verschillende activiteiten. Deze momenten maken we herkenbaar met vrolijke liedjes. Lees meer…

Belangrijk voor de ontwikkeling

Muziek maken en erbij zingen vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bij jonge kinderen gaat zingen vooraf aan de taalontwikkeling. Als je zingt gebruik je dezelfde gebieden in de hersenen waar motorische activiteit plaatsvindt die nodig is voor spraak. Door te spelen met klanken oefenen kinderen hun spraakvaardigheden. Baby’s blijken sterker op zang te reageren dan op spraak. Om beter met een kind in contact te komen zingen we dus graag. Lees meer…