sliderregenboog

Buitenschoolse opvang de Regenboog

De Regenboog is te vinden in basisschool de Zonheuvel. Leerlingen vanaf groep 3 van deze basisschool kunnen hier gebruik van maken. Het BSO team heeft echt hart voor de kinderen en zorgen met hun initiatieven voor boeiende middagen. De kinderen worden actief betrokken bij de invulling van de middagen. Naast volop buiten spel, wordt er ook gebruik gemaakt van verschillende ruimtes in de school die multifunctioneel zijn ingericht. In een speelse sfeer wordt spel gecreëerd dat past bij de interesses van deze leeftijdsgroep: een lees-/rusthoek, spel-/computerhoek en een creatieve hoek. De speelzaal van de school wordt gebruikt voor spellen waarbij meer bewegingsruimte nodig is. Deze leeftijd kan al meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan; het betrokken team stimuleert en ondersteunt dat.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO de Regenboog lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op BSO de Regenboog.

BSO in schoolvakanties

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

Meer info over ouderparticipatie

Contact

Chr. Basisschool de Zonheuvel
Burgemeesterpark 29,
3971 CV Driebergen
T: 06 - 57 31 38 37 E: bsoderegenboog@skdd.nl         
Routebeschrijving 
LRK Registratienummer 197205616
GGD Inspectierapport 

Teammanager
Ilse van der Weerd
06 - 49 66 86 81
i.vanderweerd@skdd.nl

Ilse teammanager

Activiteiten

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden