BSO-pakketten

Kies zelf hoeveel opvangdagen je wilt afnemen in de schoolvakanties.
Je hebt hierbij de volgende opties:

Compleetpakket

Opvang in alle schoolweken op de afgestemde contractdagen en 12 vakantiedagen/schoolsluitings­dagen per contractdag per kalenderjaar

Pluspakket

Opvang in alle schoolweken op de afgestemde contractdagen en 9 vakantiedagen/schoolsluitings­dagen per contractdag per kalenderjaar

Ideaalpakket

Opvang in alle schoolweken op de afgestemde contractdagen en 6 vakantiedagen/schoolsluitings­dagen per contractdag per kalenderjaar

Basispakket

Opvang in alle schoolweken op de afgestemde contractdagen en 3 vakantiedagen/schoolsluitings­dagen per contractdag per kalenderjaar

Vakantiepakket

Geen opvang tijdens schoolweken en 9 vakantiedagen/schoolsluitings­dagen per kalenderjaar

Wij spreken van vakantieweken als het om een periode gaat die de overheid heeft vastgesteld als schoolvakantie. Daarnaast betreft dit één extra week meivakantie, die door de scholen is vastgesteld. De BSO vakantieopvangdagen kunnen in de schoolvakanties en op schoolsluitingsdagen ingezet worden.

De keuze voor een vakantiepakket geldt voor één kalenderjaar. Dit betekent dat, wanneer een contract in de loop van het jaar in gaat, het tegoed voor de vakantieopvang en schoolsluitingsdagen naar rato voor dat kalenderjaar wordt berekend.

Je kiest zelf per vakantie op welke dagen je kind komt. Dit kan dus ook op een andere dag dan de contractdag.

Voorbeeld:
Je hebt een opvangcontract voor 2 dagen per week opvang in de schoolweken en een Pluspakket. Dan heb je 2dg. x9 wk. is 18 vakantie opvangdagen per jaar. Deze BSO dagen kunnen elke vakantiedag gebruikt worden op zelf te kiezen dagen. Heb je meer vakantie opvang nodig, dan is dat geen probleem.

Kosten per pakket

De totale netto opvangkosten met de verschillende pakketten bereken je makkelijk met behulp van onze nettokosten calculator.