sliderkinderparticipatie

Kwaliteit

We staan voor het leveren van constante kwaliteit voor kinderen en ouders. Veiligheid, verantwoord werken en kwaliteit bieden zijn vanzelfsprekend voor onze medewerkers.

Wet en regelgeving

We voldoen bij alle werkzaamheden aan de wet en regelgeving, zoals de Toezichtsverordening Kinderopvang van de gemeente en de CAO Kinderopvang. De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente regelmatig de locaties. Hierdoor wordt de kwaliteit van alle geboden diensten gewaarborgd. Het inspectierapport wordt op de website van het landelijk register kinderopvang geplaatst. Kijk hier bij de gewenste vestiging en klik op de link naar het rapport in het LRK. 

Nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
Per 1 januari 2018 is deze wet in werking getreden en gelden de volgende aanpassingen in onze werkwijze:
Aanpassingen in onze Dagopvang
Aanpassingen in onze Buitenschoolse opvang

De praktijk

bso mdw met kind klMedewerkers werken volgens protocollen en werkinstructies, dit helpt hen de processen conform de vereiste kwaliteit uit te voeren. Zo weet iedere medewerker hoe te handelen bij ziekte, ongevallen en calamiteiten, wat de regels zijn met betrekking tot hygiëne en hoe het welbevinden van kinderen geobserveerd wordt. De manager ondersteunt de pedagogisch medewerker en ziet er op toe dat volgens de gemaakte afspraken gewerkt wordt.

Jaarlijks wordt door middel van audits de uitvoering in de praktijk getoetst. Hier komen verbetermaatregelen uit voort. Input voor verbetering krijgen we ook uit de evaluaties van onze dienstverlening door ouders en de uitkomsten van de klantenpanel onderzoeksvragen.

Vaccinaties bij kinderen

Lees hier onze werkwijze op het gebied van vaccinaties

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1