Vaccinaties bij kinderen

Wij volgen de richtlijnen zoals die voor de kinderopvang zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD:

  • Tijdens onze kennismaking registreren we of je kind wel/niet deelneemt aan het Rijks vaccinatieprogramma.
  • Bij gedeeltelijke deelname wordt genoteerd voor welke ziekten niet is gevaccineerd.
  • Jaarlijks verzoeken we je om deze gegevens, samen met andere persoonlijke informatie, opnieuw te bekijken en veranderingen aan ons door te geven.
  • We weigeren geen kinderen die niet of gedeeltelijk zijn ingeënt.
  • De medewerkers kunnen de ouders vertellen of er niet- of gedeeltelijk ingeënte kinderen op de groep zijn.
  • Zodra een infectieziekte uit het Rijks vaccinatieprogramma op de groep bekend is, worden ouders en de GGD hierover geïnformeerd.