slidersportbsodoorn

Sport Buitenschoolse opvang Doorn

Op deze BSO wordt veel, heel veel, gesport en is er voor kinderen van alle basisscholen in Doorn. De sport BSO is te vinden op het terrein van voetbalvereniging DEV Doorn en maakt gebruik van de sportvelden en de binnenlocatie. Een mooie locatie, waar naar hartelust kan worden gespeeld en bewogen, voor iedereen vanaf 4 jaar. 

Er is een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel meisjes als jongens als met de verschillende leeftijden. De kinderen hebben zelf ook een groot aandeel in de keuze van activiteiten. Ook met een beetje regen is de Sport BSO veel buiten. Bij heel slecht weer dragen de sport-pedagogisch medewerkers zorg voor een leuk en actief binnenprogramma. 

Sport aanbod voor 4, 5 en 6 jarigen

Voor de jongere kinderen tot 7 jaar bieden we een speciaal sport & spel programma met allerlei verrassende spelelementen die passen bij de leeftijd. We vinden bewegen gezond en goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen leren o.a. op speelse wijze keuzes te maken, de voordelen van samenwerken en om te gaan met winnen en verliezen. Het uitgangspunt bij dit aanbod is uiteraard ook dat niet de prestatie voorop staat maar de sportbeleving!

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Sport BSO Doorn lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Sport BSO Doorn.

BSO in de schoolvakanties

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

Ook interesse?

Contact

Buurtweg 3b, 3941 MC Doorn
T: 06 - 52 69 97 59 E: sportbsodoorn@skdd.nl
Routebeschrijving
LRK registratienummer 212302905

GGD inspectierapportfacebookicon1
Sport BSO Doorn op Facebook

Teammanager
Ine Willemsen
06 - 45 16 85 51
i.willemsen@skdd.nl

Ine a

Activiteiten

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden