Onze visie op sport en bewegen

Genoeg en gevarieerd bewegen op jonge leeftijd, draagt bij aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden. Door te bewegen oefent je kind de motoriek en traint de spieren. Dat klinkt allemaal erg logisch, maar wist je ook dat beweging óók werkt aan je verstandelijke functies? Hetzelfde onderdeel in het brein is hierbij actief.

Het is natuurlijk leuk dat je door het samen bewegen en sporten je nog meer met elkaar verbonden kunt voelen. Je ervaart bijvoorbeeld dat samenwerken je verder kan brengen. De kans is groot dat je succeservaringen op doet en dat kan weer een positieve uitwerking hebben op je zelfvertrouwen.
Allemaal redenen waarom wij zo van samen bewegen houden!

Bekijk ook: ' 'Het begint voor ons pas echt bij beweging!l

‘Samen sporten versterkt de interactie en bevordert de groepssfeer’.

Mark Sluis - Sportcoördinator Kinderopvang SKDD

Sport­coördinator Mark vertelt ...

De kinderen leren van elkaar, ervaren waar ze zelf en de ander goed in is en minder goed. Ze ervaren dat samenwerken verbindend werkt en winnen of verliezen ook bijzaak kan zijn.
Maar bovenal merken we vooral hoe leuk het is om samen te sporten en te bewegen.

karlijn

Onze sportactiviteiten

Sport bij het kinderdagverblijf

Beweeg ambassadeurs

Binnen elk kinderdagverblijf vervult een van de pedagogisch medewerkers de rol van beweegambassadeur. Aan de hand van een vooraf samengesteld beweegplan zorgt zij voor een wekelijks beweeg aanbod voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar.

Naast dat we met deze beweegspellen heerlijk in beweging zijn, ontwikkelen we onze motoriek, leren rekening te houden met elkaar en oefenen we onze taalvaardigheid. Elke activiteit wordt weer een nieuw avontuur met volop uitdaging binnen de eigen veilige groep. Op die manier hebben we oog voor iedereen en krijgt elk kind de ruimte zich op eigen wijze en tempo te ontwikkelen.

Sport bij de BSO

Een centrale plek

Elke BSO biedt dagelijks ruimte voor sport en beweegactiviteiten. Onze medewerkers zorgen voor een gevarieerd aanbod voor de jongste en de oudere kinderen. We sluiten aan bij de wensen van de kinderen en er is ruimte voor eigen initiatieven.

Bij onze Sport BSO’s ligt het accent volledig op de ontwikkeling in de breedste zin van het woord door middel van sporten, bewegen en samenwerken. De ruime sportvelden en ervaren sport pedagogisch medewerkers bieden dagelijks nieuwe uitdagingen waardoor geen middag hetzelfde is.