Met trots laten we je weten dat we dit jaar ons 25-jarig jubileum vieren.

Op 31 maart 1998 werd SKDD ‘geboren’ uit een combinatie van een aantal opvanglocaties. ‘Wie is er niet groot mee geworden‘ is dan ook een vaak gehoorde zin in de regio.

In september dit jaar maken we er een feestelijke maand van. Voor onze medewerkers staat er een speciale avond op het programma. Voor alle SKDD-kinderen met ouders staat er ook iets moois op de planning op de opvangvestiging.

Ons verhaal

Interactie tussen het kind en de omgeving, dat is waar het bij ons om draait. Al sinds de geboorte van ons bestaan staat dat centraal in onze opvang.

Als hummel begonnen we in 1970 met één peuterspeelzaal. Toen al stond onze betrokkenheid en het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling centraal. We groeiden stapsgewijs. Meer vestigingen, meer betrokken medewerkers en meer gelukkige kinderen en ouders.

Veranderende tijden

Jaren 80-90

Nieuwe tijden

In de jaren 80 wordt de instroom van werkende jonge gezinnen in de Utrechtse Heuvelrug groter. Steeds meer vrouwen wilden ook na de geboorte van hun eerste kind blijven werken. De behoefte aan dagopvang nam flink toe, de opvangmogelijkheden bleken niet voldoende. Het werd een landelijk probleem. Overheidsmaatregelen maakten verdere groei mogelijk. Niet alleen in omvang, maar ook in de vorm van kwaliteit, pedagogische uitgangspunten  en opleidingseisen.

Naast de 3 peuterspeelzalen en een crèche die Driebergen inmiddels telde, ontstond ook in Doorn aan de perzikengaard een eerste kinderdagverblijf.

Eind jaren 90

Geboorte SKDD

Een fusie van de verschillende vestigingen in 1998 maakte het mogelijk de opgedane kennis en ervaring breder te delen. De geboorte van Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn, verkort SKDD, was een feit.
We maakten stappen vooruit en konden nog beter voorzien in de stijgende vraag van veel ouders: een veilige omgeving voor elk kind onder betrokken en deskundige begeleiding. Nog steeds met een visie die verder ging dan spelen en waarin de interactie tussen kind en omgeving centraal stond. Het aantal vestigingen groeide, net als de kinderen die we steeds tot slot met een gemengd gevoel uitzwaaiden. Op naar hun volgende stap in de grote wereld.

De jaren 2000

Moeder en oma

De waardering voor onze betrokken deskundige medewerkers en kwaliteit van de opvang duurde voort in het nieuwe millennium. Een moeder die haar kind jaren geleden naar onze opvang bracht, is nu apetrots dat ze haar kleinkind naar hetzelfde kinderdagverblijf brengt. We zagen onze eerste baby uit de jaren 70 terug als stagiaire. De verbondenheid wordt gevoeld wat de betrokkenheid van onze medewerkers alleen maar deed groeien.

‘Ik heb haar nog als peuter op de groep gehad’

Onze medewerkers, het verschil

Ik heb haar nog als peuter op de groep gehad’ horen we soms een collega over een andere collega zeggen. Een mooi voorbeeld van de diversiteit in ons team.

Uiteraard zien we ook medewerkers uitvliegen. Maar hoe leuk is het dat we ze soms ook weer terug zien in ons team met vernieuwde energie en ervaring. Ook dit hoort bij spelenderwijs groeien. Jezelf ontdekken en het beste uit jezelf halen. Dat geldt wat ons betreft net zo goed voor medewerkers als voor kinderen.

Elkaar echt zien

Inmiddels vind je onze stichting in veel dorpen op en rond de Utrechtse Heuvelrug met kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang. Met totaal 30 vestigingen blijft het onze ambitie om te investeren in kinderen en medewerkers én groot te zijn in kleinschaligheid.

Onze naam is inmiddels aangepast in Kinderopvang SKDD: waarin de verwijzing naar onze oorsprong in Driebergen en Doorn te zien blijft. Net als het warme welkom voor iedereen wat we blijven omarmen: ‘Leuk dat je er bent’.

Onze missie ‘Groeien door elkaar echt te zien’ is meegegroeid met de jaren. Na 25 jaar staat de interactie tussen kind en omgeving nog steeds centraal in ons pedagogisch fundament.

Onze uitdagende muziek- natuur- en sportactiviteiten stimuleren de ontwikkeling van elk kind. Zodat spelenderwijs groeien als vanzelf gaat, tot het moment dat we een groot geworden kind vol trots weer uitzwaaien …
… ‘veel plezier in de grote wereld, het ga je goed’ en wie weet tot ziens!