Dagelijks muziekprogramma in het kinderdagverblijf

In ons dagelijks muziekprogramma maken kinderen al spelenderwijs kennis met allerlei muzikale vormen. Aan de hand van muziekkaarten met toepasselijke thema’s is elk programma uniek en geeft het toch structuur. Ieder programma bestaat uit een vast begroetingslied en muzikale activiteiten die de spraak- taal- en motorische ontwikkeling stimuleren, een muzikaal themaspel en een vaste afsluiting.

Deze structuur zorgt bij de kinderen voor herkenning, stimuleert het groepsgevoel en geeft zelfvertrouwen. Wat komt er aan bod:

 • Begroeting; een vast openingslied wat voor herkenning zorgt
  • De namen van de kinderen worden genoemd in het lied zodat elk kind zich direct betrokken voelt.
 • Rustige muzikale activiteit; aan de hand van een lied of vers zittend in een kring.
  • Dit zorgt voor een optimale focus waardoor spraak- taal- en motorische ontwikkeling goed gestimuleerd kunnen worden.
 • Klapspel; daagt kinderen muzikaal, motorisch en creatief uit.
  • De pedagogisch medewerker werkt veel vanuit het initiatief van de kinderen.
 • Muzikaal beweegspel; we combineren de motorische en de spraak- taalontwikkeling.
  • Dit doen we samen en staat garant voor veel vrolijkheid. Het stimuleert het groepsgevoel en geeft zelfvertrouwen.
 • Themaspel met muzikaal materiaal.
  • De energie en belangstelling van de kinderen wordt gevolgd, de pedagogisch medewerker kiest hieruit onderdelen of variaties waarop ‘ingezoomd’ wordt.
  • Herhaling en variatie zorgt ervoor dat elk kind in de gelegenheid is om het in eigen tempo eigen te maken. Een thema duurt daarom meestal enkele weken.
  • Er is overlap tussen thema’s en de gebruikte materialen bij verschillende muziekkaarten. Dat zorgt voor herkenning en vertrouwen en stimuleert de ontwikkeling bij kinderen.
 • Muzikale afsluiting; Samen wordt een vast afsluitlied gezongen voor duidelijke herkenbaarheid.