Kinderdagverblijflied

'Wij gaan opruimen'

De overgangsmomenten op het kinderdagverblijf maken we herkenbaar met vrolijke liedjes, zoals:

‘Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen
Zet het waar het hoort , de spullen soort bij soort
Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen
Ruim de boel maar op!’