sliderkindalleenogen

Pedagogische visie

'Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en creatief.
Ze onderzoeken van alles om zich heen en ontwikkelen zich daardoor al spelend.
Samen met de medewerkers van Kinderopvang SKDD draag ik zorg voor een omgeving waarin kinderen zich kunnen verwonderen en zich uitgedaagd voelen te blijven ontdekken. Respect voor de eigenheid van elk kind staat daarbij voorop.
'

Janneke de Kruijf
Pedagoog Kinderopvang SKDD

mooiste iets kleinerKinderopvang heeft in onze ogen naast een economische betekenis ook een maatschappelijke functie. Kinderopvang is een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van onze kinderen. Samen met ouders, onderwijs en verschillende kindgerichte instellingen levert SKDD een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn.

In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal. We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.

Bekijk hier ons pedagogische visie. Het pedagogisch beleidsplan van de locatie kunnen we u op verzoek toesturen.

 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:00

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein