sliderkindalleenogen

Pedagogische visie

Onze visie in het kort

Onze visie is méér dan een pedagogische visie. In onze gehele organisatie willen we denken en handelen vanuit dezelfde basiswaarden. Want het is eenvoudig: wat goed is voor een kind, is óók goed voor ons als volwassenen. En waar we op de groep in geloven, geloven we ook in op de gang, op kantoor, en in de personeelskamer.

Pedagogische visie

Het is de uitdaging van elk kind. Lekker jezelf zijn, maar ondertussen ook groot worden. Doen waar je zin in hebt, maar ook rekening houden met de wereld om je heen. Want groot worden gebeurt waar kind en omgeving elkaar raken. thuis bijvoorbeeld. Of op school of de kinderopvang.

Wat is mooier dan dat die plek een wereld vol structuur én uitdaging is, vol rust én avontuur? Het is geen utopie. Waar mens en omgeving elkaar ontmoeten, kunnen groei en veiligheid in balans zijn. Het kan in de kinderwereld, het kan zelfs in de grote mensenwereld. En het geheim is dit: elkaar zíen. Echt zien. Begrijpen – ook zonder woorden. Dat is iets wat het kind bij ons ontwikkelt én waar we zelf goed in willen zijn. Want wát we ook doen voor een ander, wat we ook samen ondernemen, waarin we ook verschillen of overeenkomen, als we elkaar zíen, ontstaat er iets moois. Iets van allebei.

Groei bijvoorbeeld. Een nieuw idee. Of vriendschap.

We willen dit overal in de organisatie in de praktijk brengen. In de groepen natuurlijk, maar ook in de ontmoetingen met ouders, in de samenwerking als collega’s, als leidinggevenden en medewerkers. Interactie is de kern van elke relatie.

Zes basiswaarden

Vera met 1 kindjeaInteractie tussen kind en omgeving. Daar draait het om bij de ontwikkeling van het kind. En over omgeving gesproken: onze pedagogisch medewerkers spelen daarin de hoofdrol. Daarom zijn hun houding en interactievaardigheden van groot belang. Richtinggevend daarbij zijn onze zes basiswaarden. Ze gaan alle zes over de manier waarop we contact hebben met elkaar.

 1. We staan open voor elkaar
  We zijn benieuwd naar de ander en zien elkaar – bewust en met inlevingsvermogen. We stemmen ons gedrag en onze keuzes op elkaar af.
 2. We voeden elkaars eigenheid
  We respecteren de ander zoals hij of zij is, en laten elkaar weten dat we er allebei toe doen.
 3. We geven ruimte én duidelijkheid
  We maken heldere afspraken met elkaar, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.
 4. We praten met elkaar
  We praten met elkaar en geven woorden aan belevenissen en gevoelens. Zo helpen we elkaar onze ervaringen te duiden.
 5. We dagen elkaar uit
  We stimuleren elkaars ontwikkeling, passend bij elkaars behoeften en mogelijkheden.
 6. We zijn samen
  We gaan zó met elkaar om, dat het goed is voor onszelf, voor de ander, en voor de groep.

 Bekijk hier ons volledige pedagogisch fundament!

 

 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden