Peuterspeelgroep

Dikkertje Dap

Deze peuterspeelgroep is onderdeel van Kindcentrum de Petteflet en is samen met basisschool de Valkenheuvel gevestigd in een mooi en ruim gebouw.

Jagerspad 4
3972 XL Driebergen

06 - 45 47 96 14

Openingstijden: 8.30 - 12.30 uur

Wat maakt Dikkertje Dap bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

VVE erkend

We werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE). De methode Uk & Puk geeft ons hiervoor de perfecte middelen.

Samen met Basisschool de Valkenheuvel in één gebouw

De peuterspeelgroep vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Dat de omgeving al bekend is geeft je kind bij de doorstroom naar school een vertrouwd gevoel.

Niet alle kosten zelf betalen

Een tegemoetkoming in de kosten is in vaak mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden.

Meer over Dikkertje Dap

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Dikkertje Dap  lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Dagindeling

Een ontspannen en leerzame voorbereiding op de basisschool.

Er wordt gewerkt volgens de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk. Het op een speelse manier vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden zijn vaste onderdelen. De thema’s die in de VVE-methode aan de orde komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd. Per thema ontvangen ouders uitleg en oefenmateriaal, waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen.

We beginnen in een kring, waar iedereen wat kan vertellen. Aan de hand van pop Puk wordt verteld wat we gaan doen. De geplande activiteit heeft altijd te maken met het thema van die periode, zoals ‘Knuffels’, ‘Hoera, een baby’, ‘Regen’ en ‘Dit ben ik’. Daarna gaan we spelen en met een groepje aan het werk met de thema activiteit. Dit onderbreken we even om fruit te eten, wat te drinken en liedjes te zingen. Rond half 12 gaan we naar buiten waar we gebruik maken van de veilig afgeschermde buitenruimte die aan het gebouw grenst. Hier kan naar hartelust worden gerend, gefietst en in de zandbak gespeeld worden. Rond 12.15 uur worden de kinderen opgehaald. Ook organiseren we af en toe uitstapjes of is er een feestje. Zo bezoeken we de bibliotheek, de supermarkt voor een boodschap of brengen een bezoekje aan de kinderboerderij.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 10,85
Bereken hier je netto kosten

Een tegemoetkoming in de kosten kan mogelijk zijn voor:
Werkende ouders via een kinderopvangtoeslag
Niet-werkende ouders via een gemeentelijke peutertoeslag of een VVE-subsidie

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van Dikkertje Dap is: 155547525