Peuterspeelgroep

de Dappertjes

In Basisschool De Schakel is peuterspeelgroep de Dappertjes samen met BSO de Kanjers gehuisvest in een sfeervolle ruimte.

Weth. de Langelaan 1
3956 GL Leersum

Telefoon: 06 - 52 54 62 40

Openingstijden: 8.30 - 12.15 uur

Wat maakt de Dappertjes bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

Samen buiten op ontdekking

Op het grote buitenspeelterrein of in de groene omgeving maak je makkelijk vrienden en ontdek je elke keer samen weer iets nieuws.

Samen met Basisschool de Schakel in één gebouw

De peuterspeelgroep vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Dat de omgeving al bekend is geeft je kind bij de doorstroom naar school een vertrouwd gevoel.

Niet alle kosten zelf betalen

Een tegemoetkoming in de kosten is in vaak mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden.

Meer over de Dappertjes

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep de Dappertjes lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Dagindeling

Een ontspannen en leerzame voorbereiding op de basisschool.

Het op een speelse manier vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden zijn vaste onderdelen in ons ochtendprogramma.

Er is aandacht voor taal, bewegen, zang en spelletjes. Af en toe worden er uitstapjes georganiseerd of is er een feestje. Zo bezoeken de kinderen de bibliotheek, de supermarkt voor een boodschap of activiteit of brengen ze een bezoekje aan de Schaapskooi.

De Dappertjes maakt gebruik van de buitenruimte die ook de onderbouw leerlingen van De Schakel gebruiken. In overleg met school worden de buitenspeeltijden op elkaar afgestemd zodat de Dappertjes het plein dan even voor zichzelf hebben.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 10,85
Bereken hier je netto kosten

Een tegemoetkoming in de kosten kan mogelijk zijn voor:
Werkende ouders via een kinderopvangtoeslag
Niet-werkende ouders via een gemeentelijke peutertoeslag

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van de Dappertjes is: 195120474