Toezicht­visie

In onze visie op toezicht geven wij aan hoe de Raad van Toezicht (RvT) van SKDD naar het toezicht kijkt. We staan stil bij de waarden die voor ons belangrijk zijn, de wijze waarop wij het toezicht uitoefenen en waar wij aan toetsen. Onze toezichtvisie bestaat uit een filosofie, waarden, kader en indicatoren rondom het toezicht houden. We beschrijven ook onze specifieke doelen en middelen als RvT voor 2024.

Toezicht­filosofie

SKDD staat voor elkaar zien en begrijpen. Dat is wat een kind bij SKDD ontwikkelt en waar we zelf goed in willen zijn. Interactie tussen kind en omgeving. Daar draait het om bij de ontwikkeling van het kind. De mogelijkheid om dit in een veilige omgeving en op een uitdagende manier te kunnen doen, is onze drijfveer en zien we als onze opdracht.

Ons toezicht draagt bij aan het op koers houden van de organisatie in de realisatie van haar opdracht. Als RvT zien wij het als onze taak dat de kans vergroot wordt dat er op een goede en steeds betere manier wordt gewerkt aan de opdracht van SKDD. Daarin geven wij ruimte aan de organisatie en schieten we niet in de controle en strikte handhaving van normen mocht iets anders lopen dan gepland.

Waarden

Waarden geven richting aan ons doen en laten.
We maken daarin onderscheid in organisatie- en toezichtwaarden.

De organisatiewaarden van SKDD zijn:

We staan open voor elkaar.

We zijn benieuwd naar de ander en zien elkaar bewust en met inlevingsvermogen. We stemmen ons gedrag en onze keuzes op elkaar af.

We voeden elkaars eigenheid.

We respecteren de ander zoals hij of zij is, en laten elkaar weten dat we er allebei toe doen.

We geven ruimte én duidelijkheid.

We maken heldere afspraken met elkaar, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

We praten met elkaar en geven woorden aan belevenissen en gevoelens.

Zo helpen we elkaar onze ervaringen te duiden.

We dagen elkaar uit.

We stimuleren elkaars ontwikkeling, passend bij elkaars behoeften en mogelijkheden.

We zijn samen.

We gaan zó met elkaar om, dat het goed is voor onszelf, voor de ander, en voor de groep.

Wij zien toe op het levend houden van deze waarden in de organisatie en leven deze waarden ook zelf na in ons gedrag als toezichthouder. Verder hechten wij waarde aan het vakmanschap van de professional. Dit zijn medewerkers van SKDD, maar ook de bestuurder en onze mede RvT-leden.

Specifiek voor ons toezicht benoemen wij de volgende waarden:

  • Wij staan voor: professionaliteit en duidelijkheid.
  • Wij handelen vanuit: vertrouwen, openheid, betrokkenheid en respect.
  • Wij worden gedreven door: reflexiviteit, leren, ontwikkelen en wendbaarheid.

Toezichtkader

Hoe geven wij toezicht vorm? Wij zijn een ondersteunende en kritische partner van het bestuur en houden de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van de kinderopvang van SKDD mogelijk te houden. Daarbij zijn zowel de leefwereld als de systeemwereld belangrijk. Het vereist balanceren tussen toezicht op leefwereld (kwaliteit en waarden) en systeemwereld (wet- en regelgeving, normen en indicatoren). De systeemwereld is daarbij ondersteunend aan de leefwereld.

De middelen die wij als toezichthouder gebruiken zijn de formele informatievoorziening vanuit de organisatie en het voeren van de dialoog. Dit vraagt openheid en kwetsbaarheid van bestuur en RvT. Deze kwetsbaarheid kan alleen ontstaan in de ontmoeting met hen die betrokken zijn bij de kinderopvang. De RvT probeert via werkbezoeken, informele ontmoetingen en een open opstelling naar stakeholders te ervaren hoe het werkelijk gaat met de dienstverlening, klanten en medewerkers van SKDD.