Veelgestelde vragen

Bekijk hier allerlei vragen met antwoorden per soort opvang.

Maak je al gebruik van opvang bij ons?
Klik hier voor de meest gestelde vragen met antwoorden over het SKDD ouderportaal.

Peuterspeelgroepen

Wanneer kan ik de plaats opzeggen?

Opzegtermijn

De plaats op de peuterspeelgroep kan per de 1e of de 16e van de maand worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand. De plaats eindigt automatisch per de 1e of de 15e van de maand volgend op de vierde verjaardag van je kind.

Waarom kan ik nu niet incidenteel een dag ruilen of extra komen?

Ruilen of een extra dag komen

We begrijpen dat het fijn is als je soms eenmalig van de opvang gebruik kan maken op een andere dag. Dit kan zijn door een extra dag af te nemen of de opvangdag eenmalig te ruilen naar een andere dag. We zien echter dat we deze service op dit moment niet kunnen bieden. De krapte op de arbeidsmarkt die in de hele sector speelt laat dit helaas niet toe. In verband met deze personeelskrapte is het honoreren van extra- ruildagen voorlopig daarom niet mogelijk. Met deze tijdelijke aanpassing houden we ruimte om vaker bij onverwachte ziekte een groep open te houden.

Wanneer kan ik mijn peuterspeelgroep tegoeduren besteden?

12 maanden geldig of eerder als de opvang eerder stopt

Het kan zijn dat je tegoeduren hebt opgebouwd in verband met een studiedag van SKDD. Voorwaarde om deze te besteden is dat er ruimte moet zijn op de groep. Door deze beperking (ingegeven door de wettelijke norm kind/leidster ratio) waar onze medewerkers zich aan moeten houden, is het helaas niet altijd mogelijk om het tegoed op je voorkeursdag te besteden.
De opgebouwde uren (met een minimum van een hele opvangochtend) zijn zichtbaar in het SKDD ouderportaal in de rubriek ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’ en tot een jaar later te besteden of tot de einddatum van de plaats indien deze eerder afloopt. Deze uren zijn te besteden voor het soort opvang waarover ze zijn opgebouwd.

Kunnen verschillende opvangsoorten met elkaar geruild worden?

Zelfde opvangsoort

Het ruilen van verschillende opvangsoorten is helaas niet mogelijk.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?

Help andere ouders

Het is prettig als we weten dat je kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Ik heb een klacht

Dat lossen we graag voor je op

Hoe is het verzekerings­technisch geregeld?

We raden aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de vestigingen. We raden je dan ook aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten.