Kwaliteit en veiligheid

We staan voor het leveren van constante kwaliteit voor kinderen en ouders. Veiligheid, verantwoord werken en kwaliteit bieden zijn vanzelfsprekend voor onze medewerkers.

Wet en regelgeving
We voldoen aan de wet en regelgeving, zoals de Toezichtsverordening Kinderopvang van de gemeente en de CAO Kinderopvang. De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente regelmatig onze vestigingen. Hierdoor wordt onze kwaliteit gewaarborgd. Het inspectierapport wordt op de website van het landelijk register kinderopvang (LRK) geplaatst. Op onze vestigingspagina’s vind je de link naar het rapport in het LRK. Deze vind je onderin in de rubriek ‘erkende opvang’.
kwaliteit en veiligheid
De praktijk
Op de vestigingen wordt op verschillende manieren aan kwaliteit gewerkt. Medewerkers werken bijvoorbeeld volgens protocollen en werkinstructies, dit helpt hen de processen conform de vereiste kwaliteit uit te voeren. Zo weet iedere medewerker hoe te handelen bij ziekte, ongevallen en calamiteiten, wat de regels zijn met betrekking tot hygiëne en hoe het welbevinden van kinderen geobserveerd wordt. De manager ondersteunt de pedagogisch medewerker en ziet er op toe dat volgens de gemaakte afspraken gewerkt wordt.

Input voor verbetering krijgen we ook uit onze doorlopende oudertevredenheid monitoring via een gebruiksvriendelijk digitaal systeem en uit de interne evaluaties van ons beleid.

Vaccinaties bij kinderen
Lees hier onze werkwijze op het gebied van vaccinaties.