Sport Buitenschoolse opvang

Doorn

Sport BSO Doorn is te vinden op het terrein van voetbalvereniging DEV Doorn en maakt gebruik van de sportvelden en de binnenlocatie.

Buurtweg 3B
3941 MC Doorn

Telefoon: 06 - 52 69 97 59

Openingstijden: Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt Sport BSO Doorn bijzonder?

Samen met leeftijdsgenoten

Speciaal voor alle Doornse kinderen vanaf 4 jaar.

Bijna altijd buiten

Onze sportieve medewerkers zorgen voor een dagelijks aanbod van gevarieerde sport- en spelactiviteiten op de ruime kunstgras- en natuurgrasvelden.

Aanbod op maat

We stellen activiteiten samen voor de jongste én de oudere kinderen. Ook denken kinderen mee over het aanbod. Hiermee borgen we dat de activiteiten echt goed aansluiten bij de wensen.

Unieke sportmaterialen

Naast bekende sporten zorgen we voor unieke extra sportmaterialen. Dit zorgt voor steeds weer nieuwe ervaringen en uitdagingen.

Meer over Sport BSO Doorn

Waarom sport?

We houden ervan!

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen, elk kind in haar of zijn eigen tempo. Dat staat bij ons centraal. Lees er meer over in onze visie over sport.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Sport BSO Doorn lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

 

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestiging en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Meer weten over de oudercommissie of deelnemen aan de oudercommissie van je vestiging neem contact op met de teammanager van de vestiging.

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van Sport BSO Doorn is: 212302905