Buitenschoolse opvang

het Avonturenpad

BSO het Avonturenpad is gevestigd in
Christelijke Basisschool Coolsma.

Coolsmalaan 3
3971 KW Driebergen

Telefoon: 06 - 59 88 77 20

Openingstijden:
Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt de BSO bijzonder?

Samen met bekende leeftijdsgenoten

Speciaal voor kinderen van CBS Coolsma van 5 tot 8 jaar.

Vertrouwde omgeving

De BSO is gevestigd in de school en maakt gebruik van het Mokaal en de grote buitenspeelruimte aan de achterzijde van school.

Uitdagende activiteiten

De activiteiten zijn afgestemd op kinderen van 5 tot 8 jaar, waardoor uitdaging nog meer gegarandeerd is. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten hebben een prominente plek in ons aanbod.

Kleinschalig en laagdrempelig

De BSO heeft 22 plaatsen en is hierdoor overzichtelijk. Naastgelegen BSO Petit Maupertuus zorgt door de beperkte afstand en samenwerking voor een laagdrempelige doorstroom van de kinderen.

Meer over het Avonturenpad

Wat vind je bij ons?

De vestiging

Het team van BSO het Avonturenpad biedt met hun ervaring en enthousiasme de kinderen een mooie balans tussen geborgenheid en uitdaging.

Ze starten de middag met een rustig moment waarbij ze wat eten en drinken en er aandacht is voor wat de kinderen bezighoudt. Vervolgens gaan ze aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van het kind. Daarnaast is er volop ruimte voor vrij spel.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO het Avonturenpad lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

 

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2023 vanaf € 9,19 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van BSO het Avonturenpad is 448972086