Kinderdagverblijf

de Petteflet

Kinderdagverblijf de Petteflet vormt samen met peuterspeelgroep Dikkertje Dap en BSO Smeerkees, Kindcentrum de Petteflet. Samen met r.k. Daltonschool Valkenheuvel zijn we gevestigd in een mooi en overzichtelijk gebouw.

Jagerspad 4
3972 XL Driebergen

Telefoon: 0343 – 72 31 80

Openingstijden: Ma t/m vr 7.30 – 18.30 uur

Wat maakt de Petteflet bijzonder?

Kleinschalig

Kinderdagverblijf de Petteflet bestaat uit 4 naast elkaar gelegen knusse groepen. De aangrenzende speelhal biedt gelegenheid om kinderen van de andere groep te ontmoeten.

Baby- en peutergroepen

De babygroep biedt opvang voor kinderen tot rond 2 jaar. Aansluitend vind je nieuwe uitdagingen in de peutergroep.

Ontdektuin

Onze knusse ontdektuin zorgt dagelijks voor een nieuwe ontdekking.

Volop beweeg- en muziek­activiteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen, elk kind in haar of zijn eigen tempo. Onze muziek- en sportactiviteiten nemen daarbij een centrale plek in.

Meer over de Petteflet

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf de Petteflet lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Muziek in het kinderdagverblijf

Samen muziek maken

Muziek is onderdeel van ons dagelijks activiteitenprogramma. Niet alleen voor peuters maar ook voor de allerjongsten. Al spelenderwijs maken kinderen kennis met allerlei muzikale vormen.
Lees er hier alles over.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 11,33
Bereken hier je netto kosten

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestiging en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren en is te bereiken via oc.depetteflet@skdd.nl

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang.

Het LRK registratienummer van de Petteflet is: 155547525