Buitenschoolse opvang

de Helden

Midden in een rustige woonwijk in Basisschool Piet de Springer vind je deze knusse BSO.

Prinsenplein 1
3947 PG Langbroek

Telefoon: 06 - 17 06 91 00

Openingstijden: Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt BSO de Helden bijzonder?

Kleinschalig

Voor alle kinderen vanaf 4 jaar uit Langbroek. De BSO bestaat uit 1 groep. Hierdoor is het een overzichtelijke locatie met veel ruimte voor ontdekkingen.

Vertrouwde omgeving

De BSO maakt gebruik van de hal en het kleuterlokaal in Basisschool Piet de Springer. Hiermee is de BSO voor veel kinderen een vertrouwde plek.

Veel buitenspel

Naast de mogelijkheden in de school en op het buitenspeelterrein, vind je ons ook regelmatig in de omgeving.

Volop sport- natuur- en muziekactiviteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen. Elk kind in eigen tempo. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten nemen daarbij een centrale rol in.

Meer over de Helden

Wat vind je bij ons?

De vestiging

Het team van BSO de Helden biedt de kinderen een mooie balans van geborgenheid en uitdaging in een knusse omgeving.

De kinderen worden na schooltijd opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. Ze starten de middag met een rustig moment waarbij ze wat eten en drinken en er aandacht is voor wat de kinderen op dat moment bezighoudt.
Vervolgens gaan ze aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van het kind. Daarnaast is er volop ruimte voor vrij spel en voor wat rust voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO de Helden lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

 

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van BSO de Helden is: 670346603