sliderziezoo

FAQ

Ouderportaal vragen, klik hier!

 

Kinderdagverblijf

Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantrelaties via info@skdd.nl of via 03 43 - 51 60 00. 

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op algemene feestdagen zijn wij gesloten. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt. 
Voor de sluitingsdagen klik hier

Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dient u zelf mee te nemen. Als uw kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van ons kinderdagverblijf, rekening mee.

Deze is aan te vragen via het SKDD ouderportaal 21 dagen tot 3 dagen voor de gewenste dag.
Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf.

De aanvraag wordt eerst ter goedkeuring naar de groep verzonden. Afhankelijk van de ruimte op de groep verneemt u zo snel mogelijk van de locatie of de gewenste opvang door kan gaan. 

Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht.

Maakt u gebruik van opvang in het kinderdagverblijf dan kan het zijn dat u t/m 2018 een feestdagen tegoed heeft opgebouwd. Dit kunt u zien bij ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’. Deze tegoed uren zijn te besteden voor extra opvang vanaf twee weken voor de betreffende feestdag tot een jaar na de gemiste dag of tot de einddatum van het contract als dit eerder afloopt. Voor plaatsingen vanaf 1 januari 2019 wordt geen feestdagen tegoed meer opgebouwd.

Tijdens erkende feestdagen zijn wij gesloten. T/m 2018 geldt de volgende regeling: Valt zo’n feestdag op een vaste opvangdag dan worden de gemiste uren omgezet in een ‘tegoed’. Dit kun u zien bij ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’. Deze tegoed uren zijn te besteden voor extra opvang vanaf twee weken voor de betreffende feestdag tot een jaar na de gemiste dag of tot de einddatum van het contract als dit eerder afloopt.

We benadrukken hierbij dat het gaat om een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Gemiste opvang door ziekte, vakantie of andere afwezigheid geeft geen recht op vervangende opvang of restitutie.

Stroomt uw kind door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang dan vervalt het kdv-tegoed en ontvangt u nieuw BSO tegoed afhankelijk van het gekozen BSO opvangpakket.

Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf.

Een ruildag is aan te vragen en in te zetten 6 weken voor tot 6 weken na de oorspronkelijke dag.
Maximaal 3 weken voor de gewenste ruildag hoor je of deze gehonoreerd kan worden.
Ruilen kan alleen worden goedgekeurd als er ruimte is op de groep.
Ruilen kan binnen dezelfde opvangsoort. Ruilen van een feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

De aanvraag wordt eerst ter goedkeuring naar de groep verzonden. Afhankelijk van de ruimte op de groep verneemt u zo snel mogelijk van de locatie of de gewenste opvang door kan gaan.

Annuleren van een toegezegde ruildag kan tot 5 dagen voor de oorspronkelijke dag. Of als de gewenste ruildag voor de oorspronkelijke ruildag ligt 5 dagen daarvoor.

Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

Het ruilen tussen verschillende opvangsoorten is niet mogelijk.

Het is prettig als we weten dat uw kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Het kan zijn dat u feestdagen tegoeduren heeft opgebouwd in 2018 die nog in 2019 te besteden zijn. Voorwaarde om uw tegoeduren te besteden is dat er ruimte moet zijn op de groep. Door deze beperking (ingegeven door de wettelijke norm kind/leidster ratio) waar onze medewerkers zich aan moeten houden, is het helaas niet altijd mogelijk om het tegoed op uw voorkeursdag te besteden. We hopen dat u hier begrip voor heeft.
De opgebouwde uren (met een minimum van een hele opvangdag/11 uur) zijn zichtbaar in uw ouderportaal in de rubriek ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’ en tot een jaar later te besteden of tot de einddatum van de plaats indien deze eerder afloopt. Deze uren zijn te besteden voor het soort opvang waarover ze zijn opgebouwd.

Het doel van Video Interactie Begeleiding is pedagogische verdieping voor de pedagogisch medewerker. De methodiek is toegesneden op het gebruik in de dagelijkse “normale” omgang met jonge kinderen. Op de groep wordt door de pedagogisch medewerker opnames gemaakt van interactie momenten van de collega met de kinderen. Verschillende momenten kunnen gefimd worden zoals: een verzorgingsmoment, 1 op 1 activiteiten, vrijspel momenten etc.etc. Deze opnames worden geanalyseerd en besproken in de werkbespreking. Het gaat daarbij om de interactie tussen de pedagogisch medewerker en kind en de werkwijze van de pedagogisch medewerker.

Wij filmen alleen de kinderen van ons kindercentrum en de opnames zijn alleen voor intern gebruik. Na de bespreking worden de filmpjes vernietigd.

Onze kinderdagverblijven hebben geen TV, omdat wij dit geen toegevoegde waarde vinden voor de opvang van uw kind.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de locaties. We raden u dan ook aan een eigen WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein