Veelgestelde vragen

Bekijk hier allerlei vragen met antwoorden per soort opvang.

Maak je al gebruik van opvang bij ons?
Klik hier voor de meest gestelde vragen met antwoorden over het SKDD ouderportaal.

Buitenschoolse opvang

Wanneer is de BSO gesloten?

Vakanties en feestdagen

Onze buitenschoolse opvang is het hele jaar open, ook in de zomervakantie.
De vestigingen zijn gesloten tijdens de algemeen erkende feestdagen. De dag voor Kerst en oudjaarsdag sluiten de locaties 2 uur eerder. Zie ook  vestigingen zijn gesloten op…

Waarom is het nu niet mogelijk om een dag eenmalig om te ruilen of een extra reguliere middag in een BSO schoolweek af te nemen?

Ruilen en extra opvang

We begrijpen dat het fijn is als je soms eenmalig van de opvang gebruik kan maken op een andere dag. Dit kan zijn door een extra dag af te nemen of de opvangdag eenmalig te ruilen naar een andere dag. We zien echter dat we deze service op dit moment niet kunnen bieden. De krapte op de arbeidsmarkt die in de hele sector speelt laat dit helaas niet toe. In verband met deze personeelskrapte is het honoreren van extra- ruildagen voorlopig daarom niet mogelijk. Met deze tijdelijke aanpassing houden we ruimte om vaker bij onverwachte ziekte een groep open te houden.

Het kan zijn dat je tegoeduren hebt opgebouwd door gemiste dagdelen in verband met de SKDD studiedag. Deze kun je inzetten op een gewenste dag mits er ruimte is op de groep. Door deze beperking (ingegeven door de wettelijke norm kind/leidster ratio) waar onze medewerkers zich aan moeten houden, is het helaas niet altijd mogelijk om het tegoed op je voorkeursdag te besteden.
De opgebouwde uren zijn zichtbaar in het SKDD ouderportaal in de rubriek ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’ en tot een jaar later te besteden of tot de einddatum van de plaats indien deze eerder afloopt. Deze uren zijn te besteden voor het soort opvang waarover ze zijn opgebouwd.

 

Wat zijn de kosten bij het gebruik van extra opvang in een schoolvakantieweek?

Extra kosten

Naast het inzetten van tegoeduren uit het gekozen BSO pakket of opgebouwde tegoeduren i.v.m. SKDD sluitingsdag, kan gekozen worden voor eenmalige extra opvang in een schoolvakantieweek. Hiervoor geldt ons reguliere BSO uurtarief. Voor 2024 is dit  € 11,20 per uur.
Deze opvang kan afgenomen worden per BSO dagdeel.

Uiteraard kan de opvang alleen doorgaan als er plaats is op de groep.

Kan aangevraagde extra opvang voor een schoolsluitingsdag of BSO vakantiedag altijd doorgaan?

Mits plaats beschikbaar

De aanvraag wordt eerst ter goedkeuring naar de groep verzonden. Afhankelijk van de ruimte op de groep verneem je zo snel mogelijk van de vestiging of de gewenste opvang door kan gaan.

Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen en mits op tijd aangemeld.

Hoe betaal ik de extra opvang van een BSO vakantiedag of schoolsluitingsdag als ik geen tegoeduren meer heb?

Dat wordt automatisch geregeld

Bij een aanvraag voor opvang in BSO schoolvakanties of op een schoolsluitingsdag heb je in de aanvraag de mogelijkheid om te kiezen voor ‘in rekening brengen op de factuur’ of ‘met tegoed voldoen’. Lees meer over ‘tegoeden’ bij het onderdeel ‘tegoeden’ in de rubriek ‘Ouderportaal vragen

Kies je voor ‘in rekening brengen op factuur’ dan wordt de opvang na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht.

De school van mijn kind heeft een studiedag. Kan ik opvang aanvragen?

Meld je ruim op tijd aan

Wij adviseren je om direct aan het begin van het schooljaar alle gewenste extra opvang i.v.m. schoolsluitingsdagen aan te vragen voor de rest van het kalenderjaar via het SKDD ouderportaal. Eind november kun je alle gewenste extra opvang i.v.m. schoolsluitingsdagen voor de rest van het schooljaar aanvragen. Meer vragen en antwoorden over de werkwijze in het ouderportaal vind je hier.

Graag weet ik ruim van te voren of mijn kind terecht kan op de BSO in de schoolvakantie, hoe weet ik of dit mogelijk is?

Meld je ruim op tijd aan

We adviseren je om direct aan het begin van het kalenderjaar alle gewenste BSO vakantie opvang voor het hele jaar aan te vragen via het SKDD ouderportaal.

Aanvragen tot 21 dagen voor een schoolvakantie bieden gegarandeerd plaats. Aanvragen korter dan 21 dagen voor een schoolvakantie bieden geen garantie op een plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de vestiging.

Meer vragen en antwoorden over de werkwijze in het ouderportaal vind je hier.

Wanneer kan ik mijn opgebouwde BSO tegoed inzetten?

Bekijk hier de voorwaarden

Voor opgebouwde BSO tegoeduren uit het gekozen BSO pakket gelden de volgende voorwaarden:
• De uren zijn het hele kalenderjaar geldig of tot de einddatum van de plaatsing indien deze eerder afloopt.
• De tegoeduren zijn te besteden voor schoolvakantiedagen (hele dag) en schoolsluitingsdagen op flexibele dagen.
• Je kunt voor het hele kalenderjaar vooruit je gewenste dagen aanvragen.
• Aanvragen tot 21 dagen voor een schoolvakantie bieden gegarandeerd plaats.
• Aanvragen korter dan 21 dagen voor een schoolvakantie bieden geen garantie op een plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de vestiging.
• Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen.

Voor opgebouwde BSO tegoeduren verkregen door de jaarlijkse SKDD studiedag gelden de volgende voorwaarden:
• De uren zijn 12 maanden geldig of tot de einddatum van de plaatsing indien deze eerder afloopt.
• De tegoeduren zijn te besteden op een schoolvakantiedag, schoolsluitingsdag of een reguliere BSO opvangdag, mits op tijd aangemeld en er mogelijkheden zijn op de gewenste vestiging.
• Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen en mits op tijd aangemeld.
• Aanvragen tot 21 dagen voor een schoolvakantie bieden gegarandeerd plaats.
• Aanvragen korter dan 21 dagen voor een schoolvakantie bieden geen garantie op een plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de vestiging.

Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Wat gebeurt er met mijn tegoed?

Nieuw tegoed per opvangsoort

Stroomt je kind door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang dan vervalt het kinderdagverblijf/peuterspeelgroep-tegoed en ontvang je nieuw BSO tegoed afhankelijk van het gekozen BSO opvangpakket.

Mijn BSO tegoed is minder dan een vakantiedag kan ik dit nog opmaken?

Jazeker, dat kan

In BSO schoolvakantie weken is het mogelijk om je restant tegoed in te zetten en indien nodig aan te vullen met extra uren. Kies voor de uren die niet meer via het tegoed besteed kunnen worden in de aanvraag de mogelijkheid ‘in rekening brengen’.

Houd ik mijn tegoed als ik een aangevraagde BSO schoolvakantiedag of schoolsluitingsdag annuleer?

Annuleer zo vroeg mogelijk

Annuleren van een opgegeven BSO schoolvakantiedag of een schoolsluitingsdag, kan tot 1 werkdag voorafgaand. Het tegoed komt weer beschikbaar. Bij annulering op de dag zelf vervalt het tegoed.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?

Help andere ouders

Het is prettig als we weten dat je kind een dag niet naar de opvang komt. Door op de hoogte te zijn van het precieze aantal kinderen dat op een dag naar de opvang komt, kunnen wij hier zo goed mogelijk op inspelen met de inzet van medewerkers. Bijvoorbeeld bij een onverwachte zieke medewerker kan het verschil maken om een groep open te houden als we op de hoogte zijn van een afwezig kind.

Kan ik tussentijds wijzigen van BSO pakket?

Jaarlijks aan te passen

Je kunt het BSO-pakket elk jaar per 1 januari wijzigen.
Gewenste pakketwijzigingen voor het volgende jaar kun je aan ons doorgeven tot 15 december.

Hoe is de uurberekening voor BSO?

De berekeningswijze

Voor de schoolweken rekenen wij het aantal uren vanaf de sluitingstijd van school tot 18.30 uur.
Het totaal aantal BSO openingsuren in de schoolweken en vakantieweken worden voor een heel jaar bij elkaar opgeteld. Per jaar wordt gerekend met 12 vakantieweken, uitgaande van de vakanties die zijn vastgesteld door de overheid. Dit totale aantal opvanguren per jaar gedeeld door 12 maanden en 5 werkdagen is het gemiddelde aantal opvanguren per maand voor één dag in de week. Voor meer dagen per week is dat naar rato. Voor de woensdag geldt een aangepast tarief i.v.m. het eerder sluiten van de scholen. Voor de jongste kinderen, die op maandag en/of vrijdag eerder uit zijn, worden de extra opvanguren op deze dagen alleen bij die kinderen in rekening gebracht.

Hoe meld ik mij aan voor BSO in de schoolvakantie?

Makkelijk via het SKDD ouderportaal of de OuderApp

Via het SKDD ouderportaal is BSO opvang in de schoolvakantie aan te vragen via ‘dag aanvragen’. Hoeveel vakantieopvang dagen je zonder extra kosten kunt afnemen is afhankelijk van je gekozen BSO pakket.
Heb je bv. het Pluspakket (pakket incl. 9 vakantieweken/schoolsluitingsdagen) en opvang op 3 dagen per week dan heb je recht op vakantie opvang op 9×3=27 vakantiedagen per kalenderjaar. Je kunt je vakantie-tegoeddagen vrij besteden binnen elke vakantie. Wisselende afname van bv. 4 vakantiedagen in de voorjaarsvakantie en 1 vakantiedag in de meivakantie is ook mogelijk. Gebruik je meer vakantie opvangdagen dan je totale tegoed dan worden deze in rekening gebracht. In het ouderportaal zie je hoeveel tegoeduren je nog hebt voor de rest van het jaar.

Aanmelden uiterlijk 3 weken vooraf
Het is goed om je aanvraag voor BSO op een schoolvakantiedag zo vroeg mogelijk door te geven en uiterlijk 3 weken vóór de start van een schoolvakantie. Je ontvangt een bevestiging van je aanvraag via het ouderportaal.

 

Ik heb het BSO 46 weken-pakket en mijn tegoeduren zijn allemaal gebruikt. Kan mijn kind nog extra komen?

Extra aanvragen is mogelijk

Heb je meer dagen nodig dan kun je deze gewoon via het ouderportaal aanvragen. Deze dagen worden apart in rekening gebracht.

Waar kan ik zien hoeveel vakantie opvangdagen/schoolsluitingsdagen tegoed ik nog heb?

Alles inzichtelijk via het SKDD ouderportaal en de OuderApp

In de SKDD OuderApp en het ouderportaal ‘mijn SKDD’ zie je hoeveel tegoeduren je nog hebt. Je vindt het portaal via  www.mijnskdd.ouderportaal.nl

 

Kan ik vakantieopvang gebruiken zonder tegoed te besteden?

Kies zelf voor 'tegoed' of 'extra opvang'

Vakantie opvangdagen afnemen zonder dat je tegoeduren inzet, of dagen afnemen als je tegoed op is, is geen probleem. Via de reguliere kinderopvangfactuur worden de kosten automatisch in rekening gebracht. Indien je bij je aanvraag voor vakantieopvang in het ouderportaal kiest voor ‘extra opvang’ in plaats van ’tegoed besteden’ wordt deze dag bij je in rekening gebracht en wordt er geen tegoed gebruikt.

Kan ik vakantie opvangdagen (tegoeduren) meenemen naar het volgende jaar?

Eén kalenderjaar geldig

Nee, je kunt geen vakantie opvangdagen/tegoeduren meenemen naar het volgende jaar. Het aantal vakantie opvangdagen/tegoeduren in het pakket geldt per kalenderjaar.

Ik heb een klacht

Dat lossen we graag voor je op

Is mijn kind verzekerd?

We raden aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de vestigingen. We raden je dan ook aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten.